множество чего-либо

сО:т

клА:с

множество, набор |сет в теннисе|

нАмбэ

дифИшэнси

хайрА:ки

кЕйэс

сИстем

Leave a Comment