модуль философия

філософія науки

   взаємини науки та філософії…

– в галузі науки є питання, що мають філософські аспекти

Наука як соц. інститут проявляє себе як

Організ. структури науки, взаємодії в межах наукової спільноти.

4. Філософія біології вивчає

— світоглядні та методологічні проблеми що виникають при дослідженні живого

5. об’єкт біологічного дослідження – жива система.

і філософія життя

– раціональним.

7. ґенеза науки представлена такими стадіями:

— перед науки та власне науки

8. Засновником методологічної традиції емпіризму є

Бєкон

9. Засновником методологічної традиції раціоналізму є

— Декарт

10. Філософія логічного аналізу (Вітгенштейн) вважає завданням філософії

— займатися логічним аналізом мови засобами формальної логіки

11. Визначення «Світ – сукупність фактів а не процесів» належить

Вітгенштейну

утверджує думку про

— принципову хибніть будь-якої теорії

13. Концепція критичного раціоналізму Поппера визначає як критерій науковості знання

— принцип фальсифікації

14 Методологія дослідницьких програм для вивчення історії науки обґрунтована

Лакатосом

розвитку наукового знання належить

— Куну

16. Поняття парадигма, дисциплінарна матриця, нормальна наука, наукова спільнота, представляють

розвитку науки.

17. Розглядає науку як анархістське підприємство та вважає, що стосовно методів пізнання годиться все

Фейєрабенд

18. Експеримент як метод наукового дослідження утвердився

В науці нового чау

в природознавство

— Галілей

20 Характерними ознаками теоретичного пізнання є

відтворити в знанні сутність об’єкта

21. Вихідною формою емпіричного знання є

— емпіричний факт

22. структура теоретичного рівня наукового дослідження представлена

та теоретичним рівнями

23. засадами наукового дослідження є

— ідеали та норми, наукова картина світу,філософські засади.

24. Сучасна наукова картина світу ґрунтується на засадах.

синергетики

25. Відповідно до засад наукового дослідження, в історії науки використовують

науку.

наука постає

-в кінці ХХ ст.

науки є

та саморозвиваються.

28. Глобальні наукові революції виявляються.

науки.

29. Методологічні особливості сучасного наукового пізнання пов’язані з

та трансдисциплінарністю

30. Досліди Пастера Х1Х ст..

— заперечили самозародження живого, та утвердили його походження лише з живого.

Х1Х ст. принципу виникнення живого з неживого призвело до

— розуміння живого як результат хімічної еволюції

32. Теоретична новизна еволюційних поглядів Дарвіна пов’язана з

— Принципами боротьби за існування та природного добору

33. Елементарною одиницею еволюції є з точки зору СТЕ

— популяція

34. Сучасне розуміння біологічної еволюції ґрунтується на

— методологічних засадах синергетики

35. Етика науки вивчає

— проблеми що пов’язані з впливом на дослідницьку діяльність етичних норм

36. Персональна (елементарна) етика ученого

— відповідальність за об’єктивність результату, збереження, передачу і розширення наук. зань.

науки в другій половині ХХ пов’язана з бурхливим розвитком

біології

знання в етичному регулюванні складних ситуацій означає

— знання про обставини особистого життя пацієнта.

39. Біоетика – галузь знання яка

Визначає моральні принципи у ставленні людини до живих систем та природи загалом

40. Засновник біоетики

— Поттер

 

 

 

Leave a Comment